Behandling med

lyd- & musikterapi

Hvor er lydterapi særlig effektiv?

R

På særlige sensitive

 

R

På hukommelsen

 

R

På koncentrationen

 

R

På motorikken

 

R

På angst

 

R

På usikkerhed

 

R

På vådligger

 

R

På søvnbesvær

 

R

På introvert adfærd

 

R

På ekstrovert adfærd

 

R

På selvværdet

 

R

På ADD

 

R

På ADHD

 

R

På læsning og stavning

 

R

På matematik

 

R

På tics

 

R

På humøret

 

Er det behandling af dit barn, så vil jeg først og fremmest snakke til og med dit barn, men jeg vil også have brug for at du udfylder et informationsark, hvori jeg kan indhente oplysninger samt journalføre de kommende behandlinger. Vi taler om forventninger og mål og om seriøsitet i hjemmebehandlingen.

Dit barn vil ofte opleve uro og manglende tålmodighed, så derfor vil jeg holde pauser undervejs, hvis der er behov for det, og lade tiden være på dit barns præmisser.

Selve behandlingen vil starte med en lydgaffel – test. Her vil jeg gøre brug af 3 lydgafler med forskellige formål.

Jeg vil sætte dem på forskellige kontaktpunkter på kroppen og på kraniet. Jeg vil selvfølgelig undervejs fortælle hvad jeg laver og give anvisninger der hjælper mig i min undersøgelse. Samtidig vil jeg tegne mine fund ind i journalen.

Dernæst har vi høre-testen. Denne test foregår med et audiometer som også er at finde hos ørelægen og sundhedsplejersken på folkeskolerne. Her skal du/barnet tage lydisolerende høretelefoner på, og jeg vil så starte ud med at teste hørelsen på det højre øre og herefter på det venstre øre. Jeg vil teste hørelsen indenfor 11 frekvenser (125Hz-8000Hz), og for hver frekvens starte ud med en tydelig lyd, hvor du/barnet skal sige “ja” hvis lyden høres. Lyden bliver så gradvis lavere indtil den ikke længere kan høres.

Dette vil give mig et billede af, om hørelsen forløber uens over de forskellige frekvenser for højre og ventre øre. Samtidig vil jeg få et billede af, hvor jeg kan hjælpe med behandlingsmusik.

Til slut skal du/barnet sidde på en resonator, en kasse hvor der afspilles et musiknummer som giver vibrationer op i kroppen. Denne behandling er et suplement til den musik du/barnet skal have med hjem.

Lydterapi er en helhedsbehandling og enhver ubalance i kroppen bliver behandlet.

Lyd & velvære

Skansevej 15

7000 Fredericia

☎︎ 29724965

✉︎ stinne@lydogvelvaere.dk

Åbningstider

Du er meget velkommen til at ringe til mig

på alle hverdage mellem kl. 16.00 og 21.00